Kraje programu i kraje partnerskie

Na studia Erasmus+ możemy jechać zarówno do krajów programu jak i do krajów partnerskich. Kraje programu to 27 krajów UE, Islandia, Liechtenstein, Macedonia Północna, Norwegia, Turcja i Serbia, natomiast kraje partnerskie to kraje z całego świata, z którymi PŁ podjęła współpracę i do których można wyjechać na studia na jeden semestr.
 

Więcej informacji, szczegółowe harmonogramy i dokumenty potrzebne do rekrutacji na studia można znaleźć na oficjalnej stronie Centrum Współpracy Międzynarodowej PŁ:

Podwójny dyplom
 

Dodatkowo, studenci PŁ mogą uczestniczyć w Programie Podwójnego Dyplomu, dzięki czemu, jak sama nazwa wskazuje, na zakończenie studiów zyskujemy dyplomy dwóch uczelni.
 

Koordynatorzy Programów Studiów
 

Każdy wydział PŁ (a często nawet każdy kierunek studiów) ma przypisanego konkretnego wykładowcę, który pełni funkcję Koordynatora Programów Studiów, czyli osobę, która pomaga studentom w odpowiednim dobraniu przedmiotów realizowanych za granicą oraz odpowiada na ich ewentualne pytania dotyczące konkretnych umów wyjazdowych. Tutaj można znaleźć listę wszystkich Koordynatorów Programów Studiów PŁ.